Stamus Mentnamiku

Talmud pro každéhoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Abraham CohenKniha Talmud (pro každého) je první populárně-naučná práce v češtině, která dává celkovou představu o základním souboru židovského zákona a židovské tradice, o jeho rozmanitých podobách a tématech, a to v jazyce, jenž je díky autorově erudici textu originálu maximálně blízký (Cohen se podílel na překladu kompletního Babylonského talmudu do angličtiny). V úvodu jsou popsány historické okolnosti vzniku Talmudu a uvedeny všechny traktáty se stručnou charakteristikou. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol: (Učení o Bohu; Bůh a svět; Učení o člověku; Zjevení; Rodina; Společnost; Mravní život; Tělesný život; Folklor; Právo; Posmrtný život), každá z nich má několik dalších podkapitol. Autor představuje nejen agadickou část Talmudu, jež je čtenářsky vděčnější, ale také halachu – zákon a nejrůznější situace, na něž je aplikován. Tematicky uspořádané citáty z Talmudu doprovází Cohenův komentář, který čtenáře uvádí do historických souvislostí či tvoří přechod mezi ukázkami různorodých rabínských interpretací problémů. Text je bohatě doplněn poznámkami a vysvětlivkami. ...celý text


Autorovy komentáe a výklad k výrokm usnadují porozumní textu a ukazují Talmud jako celek idovského zákona a tradice v jeho nesmírné rozmanitosti bohatosti a spjatosti s kadodenním ivotem. Stvoení Zákon Rodina Tlesný ivot ad. Výkup knih uebnic a asopis. Sem iné názvy ém em Sém po hebrejsky eminý prepisém doslova meno po grécky Sém po arabsky سام Sám je jeden z troch synov Noema praotec Semitov.. Osobní esej výzvy. Gemara je výsledkem tém 300 let diskuzí a bádání nad minou v babylónských akademiích pedevím ve mstech Sura Nehardea a Pumbedita.


Talmud

Abraham Cohen. Cohen Talmud pro kadého str. Talmud pro kadého Cohen Abraham kupte knihu pohodln a za skvlou cenu se slevou hned te na Knihkupec.com. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník . Nainstalujte stránky Linuxu. Příběhy z Loop Netflix. TALMUD pro kadého Abraham Cohen. Porovnejte si ceny z mnoha obchod v R. Talmud pro kadého Abraham Cohen. ApSU knihkupectví. Kniha Talmud pro kadého je první populárnnauná práce v etin která dává celkovou pedstavu o základním souboru idovského zákona a idovské tradice o jeho rozmanitých podobách a tématech a to v jazyce jen je díky autorov erudici textu originálu maximáln blízký Cohen se podílel na pekladu kompletního Babylonského talmudu do anglitiny. Více informací www.oup.comeltteacherheadway Uebnice Pracovní seit s klíem nebo bez Kazety nebo audio CD Kazeta nebo audio CD k pracovnímu seitu pro studenta Uitelská píruka Teachers Resource Book nový materiál s konverzaními. Objavte aj alie knihy najlacnejie na internete. osobní pevzetí moné na stanici metra v irím centru Prahy. Autorovy komentáe a výklad k výrokm usnadují porozumní textu a ukazují Talmud jako celek. tenáské recenze Potovné nad 999 K zdarma Slevy na bestsellery 25 .

Nejlepší Audioknihy Kanada.


Elektronické knihy Talmud pro každého PDF. Dobré knihy PDF Abraham Cohen.