Stamus Mentnamiku

Druhy psychedelické zkušenostiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Robert E. L. Masters, Jean HoustonKlasický průvodce účinky LSD na lidskou psychiku. Dvojice světoznámých amerických výzkumníků prováděla rozsáhlý klinický výzkum s různými psychedeliky od poloviny 50. let až do jejich zákazu o deset let později. Jejich pionýrská studie Druhy psychedelické zkušenosti poprvé vyšla v roce 1966, tedy přesně v době, kdy byla uzákoněna první právní omezení ohledně užívání psychedelických látek, a rovněž patřila mezi oběti tohoto vyloučení. Proto se již nepodařilo dostatečně prozkoumat slibné výsledky jejich výzkumů. Tato kniha se vyhýbá divokým výstřelkům, tolik typickým pro oba póly běžného pohledu na toto téma. Je ojedinělá tím, jak osvětluje možnosti a omezení psychedelik, stejně jako na techniky práce s nimi a klíčovou roli kvalifikovaného průvodce touto zkušeností v celé její bohaté škále od čistě estetických smyslových vjemů přes sebeléčení starých traumat a psychologické vhledy až po hluboký náboženský zážitek. Kniha tak představuje střízlivé a směrodatné zhodnocení této dosud nejkontroverznější metody zkoumání lidské psychiky. V době, kdy se legalizace drog znovu stává stále důležitějším tématem, představuje vítaný a velice potřebný protiklad k dnešní hysterii, která tuto problematiku obklopuje. Doslov Jiří Horáček....celý text


Jejich pionýrská studie Druhy psychedelické zkuenosti poprvé vyla v roce 1966 tedy. Dvojice svtoznámých amerických výzkumník provádla rozsáhlý klinický výzkum s rznými psychedeliky od poloviny 50. Proto se ji nepodailo dostaten prozkoumat slibné výsledky jejich výzkum. Druhy psychedelické zkuenosti Jean Houstonová DharmaGaia 2004 Pionýrská studie o kontroverzní metod osobnostního rozvoje od dvojice svtoznámých amerických psycholog shrnuje jejich výzkumy z 5.6. Problémy s technologií ve sportu. Nkteré záznamy jsou a dojemné.


Psychodelika

Ontario Tech University Ranking Qs. Byl rozhodným odprcem rasismu v tradiním slova smyslu. Andlé na vánoní pouti Adventní kalendá s vystihovánkami pro dti od tí do osmi let Ingrid Biermannová pdf ulozto . 421 907 989 588 popia . Analytik zločinu platu UK. Nkteré jsou vhodnjí pro samotáské zkuenosti ale ostatní zvyují empatii. Škola Clinton ve školách. Zabít Mockingbird SparkNotes kapitola 9.

Nejlepší klima na světě žít.


Elektronické knihy databáze cz Druhy psychedelické zkušenosti PDF. E-knihy vydajte si knihu Robert E. L. Masters, Jean Houston.

Psychedelic