Stamus Mentnamiku

Sportovní marketingPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Vilém KunzCílem knihy je přiblížit stěžejní proměny profesionálního světa sportu a hlouběji analyzovat jejich dopady na oblast sportovního marketingu, včetně možností efektivního využívání některých jeho moderních nástrojů. Kromě hlavních teoretických východisek kniha přináší mnoho inspirativních příkladů ze zahraničního i tuzemského prostředí. Při zpracování publikace autor využil poznatků získaných jak v rámci své vědecko-výzkumné činnosti, tak i v rámci spolupráce s některými předními sportovními kluby v České republice. Publikace se jako první u nás komplexně věnuje možnostem využití principů konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) v oblasti sportu. Všímá si hlavních podpůrných argumentů pro spojení CSR a sportu, stejně jako klíčových interních a externích motivů sportovních organizací k jejich zapojení do CSR aktivit. Blíže jsou představeny CSR iniciativy mezinárodních řídících sportovních institucí, významných ligových soutěží v zámoří či v Evropě či některých předních sportovních klubů u nás i v zahraničí. Autor navíc přináší i praktická doporučení týkající se zejména efektivního zavádění principů CSR do řízení sportovních organizací, včetně představení jednotlivých fází a kroků implementačního procesu. Zároveň je i prostřednictvím výsledků řady respektovaných výzkumů ukázáno, že implementace CSR do řízení sportovních organizací může přinášet benefity nejen okolní společnosti, ale též sportovním organizacím samotným. Publikace je určena současným a budoucím marketingovým manažerům sportovních organizací, kteří si chtějí osvojit moderní techniky v oblasti marketingové komunikace, public relations či sportovního sponzoringu. Vedle toho mohou publikaci využít i marketingoví či CSR manažeři podniků, kteří se ve svých CSR politikách či marketingových programech snaží zaměřit na podporu sportu a pohybových aktivit. Kniha bude přínosná i pro ty čtenáře, kteří se zabývají sportovním managementem, sociologií či ekonomikou sportu....celý text


Motivační dopis pro sportovní management. Sportovní marketing CSR a sponzoring Kunz Vilém Limited preview 2018. publikaci Odborné recenzentky doc. Naopak v pípad podcenní této stránky me sportovec. Základní poznatky z problematiky marketingu sportu a public relations sportovních organizací. Sportovní marketing .


Marketing Kniha

Sportovní marketing. Top 200 inženýrských vysokých škol ve světě. Sportovní marketing je nedílnou souástí souasného profesionálního i amatérského sportu. Title Sportovní marketing CSR a sponzoring Expert Grada Author Vilém Kunz Publisher Grada Publishing a.s. sportovní marketing Najisto.cz Pravdpodobn máte vypnutou podporu Javascriptu pro lepí proitek z prohlíení Najista jej doporuujeme zapnout. These cookies are not necessary for the actual operation of our services. Sportovní marketing je pojem sjednocující reklamu public relations a sportovní události. Pulaski County Speciální školní okresní zóna mapa. Festival JoyRide podporuje mladé adrenalinové sporty a ukazuje mládei jak trávit volný as. Sportovní marketing zahrnuje i dalí oblasti jako jsou merchandising a licence. ve prospch nejen logových a textových motiv sponzora který jej. Sportovní marketing Dvoáková árka. Sportovní klub musí také eit marketing public relations a sponsoring víte jak na to? Jak zviditelnit sportovní aktivity a vyuít sponsoring? Sport je p í leitost í pro komunikaci kter á um í pedstavit pednosti dan é ho sportovn í ho odd í lu.

Nejlepší produkt pro marketing.


Knihy a učebnice ke stažení Sportovní marketing PDF. E-knihy PDF ve vaší dlani Vilém Kunz.