Stamus Mentnamiku

Španělská chřipkaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Harald SalfellnerPřed sto roky, když se krvavý zápas národů po čtyřech letech chýlí ke konci, nabývá na obrátkách smrtonosná epidemie – pověstná pandemie španělské chřipky. Armáda mrtvých narůstá každým dnem, po desetiletích budou epidemiologové mluvit o 20 až 50, někteří dokonce o 100 milionech obětí chřipky na celém světě. Počet vyhaslých lidských životů tak vysoce překračuje krvavou daň, kterou si vybrala celá světová válka. Právě včas ke 100. výročí pandemie předkládá historik lékařství Harald Salfellner bohatě ilustrovanou publikaci, jež dnešnímu čtenáři tuto epidemii přibližuje v jejích globálních souvislostech a dopadech. Ve 30 kapitolách autor líčí nejasný původ nemoci, průběh jednotlivých vln i klinický obraz obávaných zápalů plic, proti nimž jsou lékaři tehdy prakticky bezmocní. Z nepřeberného množství použitých pramenů zřetelně vystupuje i lidský rozměr pandemie, trýznivé umírání mladých civilistů a vojáků, chroptění umírajících matek s kojenci v náručí. Mezi miliony umírajících je i rakouský malíř Egon Schiele, francouzský básník Guillaume Apollinaire, vrcholný představitel českého výtvarného kubismu Bohumil Kubišta a Frederick Trump – dědeček pozdějšího prezidenta Spojených států. Tisíce lékařů a zdravotních sester této smrtelné nemoci podlehnou při výkonu svého povolání. Se svými více než 250 vyobrazeními je tato publikace o španělské chřipce nejen první kronikou této epidemie v češtině, nýbrž i fascinující cestou časem na osudová dějiště této největší zdravotní katastrofy v dějinách lidstva....celý text


Dochovaný dobový tisk nám pináí svdectví o tom jak tato nemoc ádila v Praze. Koronavirus a panlská chipka souasnost a nejhorí pandemie v djinách lidstva. Zdarma online bezpečnostní inteligence kurzy. Pro ziskové vysoké školy GMAT.


Španělská Chřipka

panlská chipka která si od roku 1918 a 1920 vyádala a 50 milión obtí mla pvodn pramálo co doinní se panlskem. panlská chipka i covid19 jsou vysoce infekní respiraní choroby a v mnohém jsou si podobné. panlská chipka nakazila odhadem 30 celosvtové populace zemelo asi 675.000 Amerian Tak jako panlská chipka se i koronavirus mezi lidmi íí kapénkov bhem kalání i kýchání zárove se také v obou pípadech objevují lidé kteí jsou infikováni ale nemají ádné píznaky daného onemocnní. Anna univerzitní distanční vzdělání Trivandrum. Výsledek přepočítávání MCBU. Mezi tmi kteí nezvládl boj s virem byl i slavný francouzský básník Guillaume Apollinaire.Dále pak autor slavného divadelního dramatu Cyrano z Bergeracu Edmund Rostand i geniální rakouský malí Egon Schiele kterého nemoc dostihla v 28 letech.. panlská chipka její epidemie se íila v letech má na svdomí 50 a 100 milion ivot a také nejvtí globální humanitární katastrofu nejen dvacátého století ale dost moná v celé zaznamenané historii. Djiny jsou spjaty s adou nemocí a epidemií. Na rozdíl od covidu19 panlská chipka zabíjela ve velkém mladé lidi a dokonce i malé dti. S etnými barevnými vyobrazeními. Pi bné chipce se viry mnoí hlavn na sliznicích krku nosu a úst. Nezajištěné obchodní úvěry špatný úvěr. Vdecký název Influenza A Virus H1N1. Ob nemoci mají stejné píznaky suchý kael. Pesný poet obtí ve svt není známý ale spekuluje se a o 100 milionech lidských ivot.

Je těžké se dostat do čtení univerzity.


E knihy zadarmo Španělská chřipka PDF. E-knihy vydajte si knihu Harald Salfellner.

Španělska Chřipka Španielska Chrípka Spanelska Chripka