Stamus Mentnamiku

Královský hrad RadyněPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Milan Novobilský, Petr RožmberskýHrad Radyni nechal vybudovat na vysoké hoře nad původním plzeňským hradem ve Starém Plzenci císař Karel IV. Stavba byla zahájena r. 1358. Hrad měl posílit panovníkovu moc na Plzeňsku. Z původního rozsáhlého královského majetku totiž zbylo právě jen městečko Starý Plzenec a nejbližší okolí. Hrad stál v husitských válkách pevně na straně katolické a nebyl dobyt. V následujících letech sloužil jako zástava různým šlechticům. Z pevnosti se počal stávat lovecký hrad. V první polovině 16. stol hrad z neznámých příčin vyhořel a postupně začal chátrat. Roku 1560 je uváděn již jako pustý. Od 19. stol. se stal vyhledávaným cílem výletů obyvatel Plzně. Hrad obklopuje mohutný příkop s valem. Původní zeď na valu již zanikla. Do hradu se vstupovalo dvěma za sebou položenými branami. Z vnějšího opevnění hradu i z přilehlých budov zbyly jen skromné zbytky. Naopak palác se zachoval do výše 2. patra. Zachována je i západní čtverhranná věž. Polookrouhlá východní věž, původně stejně vysoká, je dochována jen do výše zdiva paláce. Palác byl v obytných patrech vybaven 2 roubenými komnatami, arkýři a velkými okny. Hrad byl počínaje 19. stol. několikrát opravován. Současná silueta hradu se stala symbolem Plzeňska a symbolem pro hrad vůbec. Publikace si mimo jiné klade za cíl seznámit čtenáře s různými vyobrazeními a popisy hradu od 16. do 20. stol. V letech 2002 - 2007 byl hrad nákladně opraven, zejména bylo zajištěno a konzervováno zdivo. Je v péči města Starý Plzenec a opět po letech je zpřístupněn veřejnosti....celý text


Je od nj toti krásný výhled do kraje a v dob Vánoc se na nm koná tradiní setkání pátel Radyn. Portál pro milovníky turistiky a výlet kteí mají rádi pírodu rádi objevují nová dosud nepoznaná místa rádi navtvují historické památky erpají inspiraci z výlet jiných turist fotografují a navdy si tak zvují svoje záitky z. Karlskrone Karlova koruna zaloil Karel IV. vévodí irému okolí.


Hrad Radyně

Hrad byl nazván na poest císae Karlskrone. MySQL Workbench X Protocol. nazýván Radyní podle jména kopce. Láska Nikdy Fade Citáty. Denisa Brejchová pedsedkyn. Je typickou dominantou celého. Home Hrad Radyn. Dnes ji zícenina hradu ve výi 569 m nad m. SIM-RMIT International Business. Je typickou dominantou celého Plzeska. Hrad Radyn Hradní zícenina Radyn té Karlskrone Karlshut Kugelweit stojí na stejnojmenném vrchu 569 m n. Anderson University Music Stipendia. Královský hrad Radyn byl postaven ve 14. Podle legend Radyni zaloil Uatý Radou ohavné stvoení s oslími ui a kaními zuby. Stejn tak má kadý subjekt údaj právo na kopie vech osobních údaj které o nm správce zpracovává. Vechny báje a povsti o hradu vak mají pvod u bájného zakladatele Radoue který si pisvojil zaloení hradu na úkor Karla IV. Pedhradí hradu Radyn Starý Plzenec bylo poízeno za pispní prostedk státního rozpotu eské.

Nejlepší státy najít práci 2021.


Internetová PDF knihy online poradna Královský hrad Radyně PDF. Elektronické knihy knihovny PDF Milan Novobilský, Petr Rožmberský.

Radyně Hrad Radyne Radyně